Advokat Tom Stavnes, MNA

Org nr: 971 555 246

v / Anne-Lise Groven Hoffmann

E-post: anne-lise.hoffmann@stavnes.no

Postadresse:

PB 62 Sentrum, 0101 Oslo

Telefon: +47 929 93323


Hvordan søke?

Det er enkelt å søke om midler fra Elise og Ole Gotaas fond
For å søke må du:

Skrive en søknad som inneholder:

- hva du søker til
- om hvilket beløp du søker
- ditt kontonummer

Du må legge ved:

Husstandens siste skattemelding ( ektefelles / samboers / foresattes, i tillegg til egen),
samt legeattest

Søknaden sendes til:

Elise og Ole Gotaas fond
v / advokat Tom Stavnes
Postboks 62 Sentrum
0101 Oslo

Eller:
anne-lise.hoffmann@stavnes.no