Advokat Tom Stavnes, MNA

Org nr: 971 555 246

v / Anne-Lise Groven Hoffmann

E-post: anne-lise.hoffmann@stavnes.no

Postadresse:

PB 62 Sentrum, 0101 Oslo

Telefon: +47 9299 3323

UTLYSNING DESEMBER 2023
POLIORAMMEDE

Elise og Ole Gotaas’ fond for poliomyelittrammede kan etter søknad gi individuell støtte på inntil kr. 20 000, til økt livskvalitet, hjelpemidler, rekonvalesens m.v.
Styremøtet er i desember med søknadsfrist 23.november.

Det benyttes ikke særskilt søknadsskjema. Søknaden må, for å bli behandlet, inneholde:

- Opplysninger om hva det søkes støtte til
- Utskrift av siste skattemelding for søker og eventuelt ektefelle eller samboer
- Nye søkere må også vedlegge legeattest
- Kontonummer til bruk ved eventuell tildeling og telefonnummer

Søknad sendes til:
Elise og Ole Gotaas’ fond
v/advokat Tom Stavnes
Postboks 62 Sentrum
0101 Oslo

E‑post: anne-lise.hoffmann@stavnes.no