Advokat Tom Stavnes, MNA

Org nr: 971.555.246

v / Anne-Lise Groven Hoffmann

E-post: anne-lise.hoffmann@stavnes.no

Tullins gate 6, 0166 Oslo
Telefon: +47 2298 2120

Gotaas fond

Elise og Ole Gotaas fond

Kan etter søknad gi individuell støtte på inntil kr. 15.000 til poliomyelittrammede til økt livskvalitet, hjelpemidler og rekonvalesens m.v. Tildeling skjer normalt i juni og desember hvert år. Det må gis konkrete opplysninger om hva det søkes om støtte til. Inntekt og formue må dokumenteres ved utskrift av siste skattemelding for søker og eventuelt ektefelle eller samboer. Bankkontonummer må opplyses. Nye søkere må legge ved legeattest. 

(tekst: legathandboken.no)